Alkutuotannon toimijalla on oltava tieto alkutuotantopaikalla käytettävän veden laadusta (asetus 1368/2011).

Veden, jota alkutuotantopaikalla käytetään

  • elintarviketuotantoon käytettävien eläinten juomavetenä,
  • alkutuotannon tuotteiden kastelussa, puhdistamisessa ja jäähdyttämisessä sekä
  • alkutuotantopaikan pintojen, laitteiden ja välineiden puhdistamiseen,

on oltava puhdasta. Vedessä ei saa olla siinä määrin vierasta hajua tai makua eikä myöskään pieneliöitä, loisia tai vieraita aineita, että vesi voisi vaarantaa alkutuotannon tuotteiden ja niistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuuden. Tämä koskee myös lunta, jäätä ja höyryä.

Näihin tarkoituksiin käytettävät vedet on tutkittava:

  1. Kasvin elintarvikkeeksi tarkoitettujen osien puhdistamiseen ja suoraan jäähdyttämiseen käytettävä vesi, sellaisenaan syötävien kasvinosien kasteluvesi.
  2. Eläimistä saatavien alkutuotteiden kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen, laitteiden ja välineiden pesu- ja huuhteluvesi. Mm. maidon käsittelylaitteet ja -välineet, jotka joutuvat kosketuksiin maidon kanssa.
  3. Elintarvikehuoneiston munatuotteiden raaka-aineeksi toimitettavien munien puhdistaminen.
  4. Vesiviljelylaitoksella tapahtuva kalastustuotteiden jäähdyttäminen Jos tilojen puhtaanapito sekä laitteiden, säiliöiden, häkkien ja kuljetusvälineiden puhtaanapitoon tarkoitetussa vedessä on syytä epäillä esiintyvän muita tekijöitä, jotka voivat vaarantaa alkutuotteiden turvallisuuden.

Aistinvarainen arviointi voidaan tehdä alkutuotantopaikalla.

Jos käytössä on vesiosuuskunnan tai -laitoksen vesi, on veden tutkiminen osuuskunnan tai -laitoksen vastuulla.

Tutkimustiheys: vesi on tutkittava käyttöönotettaessa ja sen jälkeen vähintään 3 vuoden välein.

Käyttöönottotutkimuksen tulokset on säilytettävä pysyvästi ja muut tutkimustodistukset on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta ja pyydettäessä esitettävä viranomaisille.

Asetuksessa tarkoitetut tutkimukset on tehtävä elintarvikelain 39 § 2 momentin mukaisessa laboratoriossa (EVIRA:n hyväksymässä), kuten Kymen Ympäristölaboratorio Oy:ssä.

 

Ota yhteyttä
 
puh. 05 544 3300
 
 
Lisätietoa