HUOM.Tärkeä tiedote koskien omavalvontaa koronaepidemian aikana!

Elintarvikkeiden hygieniatutkimukset sekä ruokamyrkytyksiä aiheuttavien bakteerien määritykset ovat laboratoriomme perinteisiä tutkimusalueita. Asiakaskuntaamme kuuluu elintarvikealan yrityksiä sekä kunnallisia ympäristöterveydenhuollon yksiköitä.

Elintarvikkeista määritämme seuraavia hygieenistä laatua kuvaavia mikrobiryhmiä:

 • kokonaispesäkeluku / aerobiset mikro-organismit
 • kolimuotoiset bakteerit
 • lämpökestoiset kolimuotoiset bakteerit
 • enterobakteerit
 • enterokokit
 • sulfiittia pelkistävät klostridit
 • hiivat ja homeet
 • maitohappobakteerit
sekä ruokamyrkytysbakteereita:
 • Bacillus cereus
 • Salmonella-suvun bakteerit
 • Listeria monocytogenes (kval. + kvan.)
 • Clostridium perfringens
 • koagulaasipositiiviset stafylokokit
 • Escherichia coli
Olemme Ruokaviraston hyväksymä FINAS-akkreditoitu laboratorio. Tarkka pätevyysalueemme on nähtävissä täällä.

Omavalvonta

Elintarvikelain (23/2006) mukaan omavalvontavelvoite kuuluu kaikille elintarvikealan toimijoille. Toimiva omavalvontajärjestelmä lisää yrityksessä tietoisuutta oman toiminnan laadusta, vähentää hävikkiä ja lisää asiakkaiden ja viranomaisten luottamusta ja tyytyväisyyttä. Useissa tapauksissa toimiva omavalvonta vähentää viranomaisvalvonnan tarvetta tai ainakin siitä aiheutuvia kustannuksia.

Elintarvikkeiden hygieenisyystutkimukset sekä puhtausnäytteet työvälineistä ja -tiloista ovat tärkeä osa elintarvikealan toimijoiden omavalvontajärjestelmää.

Omavalvontaan liittyvät palvelut

Laboratoriomme tarjoaa elintarvikealan toimijoille omavalvontaan liittyviä laboratoriotutkimuksia ja näytteenottopalveluja sekä omavalvontaan liittyvää neuvontaa. Palvelupakettimme suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa vastaamaan asiakkaan tarpeita.

Elintarviketutkimukset: Mikrobiologiset ja kemialliset elintarviketutkimukset sekä aistinvarainen arviointi.

Puhtaustutkimukset: Työvälineistä ja pinnoilta tehtävät puhtaustutkimukset kontakti- ja sivelymenetelmillä.

Näytteenotto: Näytteenotto asiakkaan kohteesta näytteenottosuunnitelman mukaisesti.

Asiantuntijalausunnot: Näytteistä tehtävien tutkimuksien perusteella laaditaan asiantuntijalausunnot, joissa arvioidaan elintarvikkeen laatua sekä puhtaustutkimusten perusteella kohteen hygieenisyyttä.

Näytteenotto

Elintarvikealan toimija voi halutessaan ottaa näytteet itse ja toimittaa ne laboratorioomme tutkittavaksi joko itse tai noutopalvelulumme kautta. Vaihtoehtoisesti elintarvikealan toimija voi tehdä laboratoriomme kanssa sopimuksen näytteenotosta, jolloin laboratoriomme koulutettu näytteenottaja käy ottamassa näytteet ja laboratoriomme hoitaa toimijan puolesta koko omavalvontaprosessin alusta loppuun. 

Ohjeita omavalvontanäytteiden ottamiseen >

Sopimus

Omavalvontanäytteenottosopimus on vaivattomin tapa elintarvikealan toimijalle hoitaa omavalvontansa. Sopimuksessa määritellään omavalvontanäytteiden ottoaikataulu, otettavat näytteet ja niistä tehtävät tutkimukset. Laboratoriomme koulutettu näytteenottaja suorittaa näytteenoton ja toimittaa asianmukaisesti näytteet tutkittavaksi laboratorioomme. Tutkimustuloksista toimitetaan tutkimustodistus, joka sisältää tulosten lisäksi asiantuntijalausunnon tutkitun näytteen hygieenisestä laadusta. Sopimuksen mukaisesti laboratoriomme hoitaa toimijan puolesta koko prosessin alusta loppuun.

 

Ota yhteyttä

Sofia Seittenranta-Vekkeli, mikrobiologi
puh. 044 750 8519
 
Näytteiden vastaanotto
puh. 05 544 3300