Millaista vettä juot?

Kaivoveden laatu

Kaivovesi on pohjavettä, jota muodostuu maaperään imeytyvistä sade- ja sulamisvesistä. Samalla siihen saattaa liueta maasta erilaisia aineita. Kaivoveden laatu voi vaihdella huomattavasti eri alueilla ja eri vuodenaikoina.

Kaivoveden luontaiseen laatuun vaikuttavat maa- ja kallioperän ominaisuuksien lisäksi ihmisen toiminta. Esimerkiksi maatalouden myötä veteen saattaa kulkeutua bakteereita, ravinteita ja torjunta-aineita.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetuksessa 401/2001 on kaivoista saatavalle talousvedelle annettu laatuvaatimukset ja -suositukset. Asetuksen mukaan veden tulee olla terveydelle vaaratonta eikä se saa sisältää haitallisia määriä mikrobiologisia tai kemiallisia epäpuhtauksia. Kaivovesi ei välttämättä ole juotavaksi kelpaavaa, vaikka siinä ei olisikaan havaittavissa virheellistä hajua tai makua. Useat aineet ja bakteerit eivät ole aistinvaraisesti todettavissa.

Milloin kaivoveden laatu tulisi tutkia?

Kaivoveden laatu tulisi tutkia aina ennen uuden kaivon käyttöönottoa, tai jos veden epäillään aiheuttavan terveysoireita, tai jos kaivoveden väri, maku tai haju on muuttunut. Lisäksi kaivoveden laatu tulisi tutkia myös silloin, kun perheeseen on syntymässä lapsi. Veden laadun selvittäminen on tarpeellista myös kiinteistön osto- ja myyntitilanteessa sekä hankittaessa vedenkäsittelylaitteita.

Suositusten mukaan kaivovesi tulisi tutkia kolmen vuoden välein ja laajemmin kuuden vuoden välein, koska kaikkia veden laatuun vaikuttavia tekijöitä ei huomaa vettä käytettäessä. Vesi voi näyttää kirkkaalta ja maistua hyvältä, vaikka siinä on haitallisia aineita. Säännöllisen tutkimuksen avulla voidaan selvittää, milloin muutos on tapahtunut ja mikä muutoksen on voinut aiheuttaa.

ALLA VIDEO KAIVOVEDEN NÄYTTEENOTOSTA

 

Palvelumme

Laboratoriomme tarjoaa tarvittavat näytteenottoastiat sekä ohjeita ja neuvontaa näytteenottoon liittyvissä asioissa. Asiantuntijamme opastavat myös oikean tutkimuspaketin valinnassa. Tehdyistä tutkimuksista toimitamme tutkimustodistuksen, joka sisältää tulosten lisäksi STM-asetuksen 401/2001 mukaisen asiantuntijalausunnon tutkitun vesinäytteen laadusta. Tarvittaessa asiantuntijamme auttavat tutkimustulosten tulkinnassa.

KAIVOVEDEN TUTKIMUSPAKETIT ->

Näytepullot ja näytteenotto

Laboratoriostamme voi noutaa ilmaiseksi näytteenottopullot ja -ohjeet kaivoveden tutkimiseen. Mikrobiologisiin tutkimuksiin tarvitaan 0,5 litran steriili pullo ja kemiallisiin tutkimuksiin 1 litran pullo. Eräät tutkimukset, kuten radon, vaativat omat erikoispullonsa. Jos näytteenottopullojen nouto laboratoriosta ei ole mahdollista, kannatta kysyä alueen terveystarkastajalta, onko häneltä saatavissa meidän näytepulloja ja mahdollisesti jopa otettujen näytteiden kuljetusta meille. Alla luettelo toimipisteistä, joista pullot voi ilmaiseksi noutaa:

KOUVOLAN ALUE

KOTKAN ALUE

HAMINAN ALUE

PORVOON ALUE

Tarvittaessa voitte tilata laboratoriostamme näytteenottopullot postitse suoraan kotiinne. Tilauslomake >

Mikäli näytettä ei kuitenkaan voida ottaa laboratorion toimittamiin pulloihin voi laboratoriosta kysyä ohjeet "tee se itse" -näytepullojen valmistamiseen.

Ohjeet kaivovesinäytteen ottamiseen: NÄYTTEENOTTO-OHJE

Näytteiden toimittaminen laboratorioon

Tuo näytteet mahdollisimman nopeasti laboratorioon, mieluiten 8 tunnin sisällä, kuitenkin viimeistään 24 tunnin kuluessa näytteen ottamisesta. Radonnäyte on toimitettava laboratorioon viimeistään kolmen vuorokauden kuluessa näytteen ottamisesta. Säilytä näytteet valolta suojattuna jääkaappilämpötilassa. Pullot kuljetetaan laboratorioon valolta suojattuina, mieluiten kylmälaukussa. Talvella näytteiden ei saa antaa jäätyä. Lisätietoja laboratoriosta 05 544 3300.

Suositeltavaa on toimittaa näytepullot laboratorioon maanantaista torstaihin klo 8-16 tai perjantaina klo 8-14. Suositeltavaa on ottaa näytteet aamulla ja toimittaa ne laboratorioon heti aamupäivän kuluessa. Tarvittaessa näytteet voi säilyttää yön yli jääkaapissa ja toimittaa ne heti aamulla laboratorioon.

Porvoon palvelupisteeseen Tekniikankaarelle maanantaisin ja torstaisin klo 10-12 välillä toimitetuille näytteille on järjestetty kuljetus laboratorioomme.

Kotkaan ympäristökeskuksesta osoitteesta Kotkantie 6, näytteiden vakiokuljetus tiistaisin klo. 12.30 ja keskiviikkoisin 13.30.

Haminasta on järjestetty kaivovesille näytteidennoutopalvelu. Vakiokuljetus toimii keskiviikkoisin klo 9-11 toimitetuille näytteille. 

Lisätietoja Haminan terveystarkastajilta

Karhulan Omega apteekista on järjestetty kaivovesille näytteidennoutopalvelu. Vakiokuljetus toimii maanantaisin klo 9-10 toimitetuille näytteille.

Tarvittaessa kysy lisätietoja laboratoriostamme:

Puh. 05 544 3300 (ma-pe 8-16)

info@kymlab.fi

Linkkejä

Kaivo-sivut (www.ymparisto.fi/kaivot) >

       Kaivoveden analyysitulkki >

       Kaivoveden käsittely >

       Kaivon huolto ja kunnostus >

       Rengaskaivon desinfiointiohje >

STUK: Juomaveden radioaktiivisuus >