Kymen Ympäristölaboratorio Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima
testauslaboratorio T054 (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017).
 
Testausalueemme ovat veden ja elintarvikkeiden kemiallinen ja mikrobiologinen testaus sekä ekotoksikologia (valobakteeritesti). Pätevyysalueeseemme kuuluu yhteensä noin 70 akkreditoitua analyysimenetelmää.
 
 
Viranomaisilta saadut laboratorio-oikeudet valtuuttavat laboratoriomme toimimaan tietyillä tutkimusalueilla. Laboratoriomme on:
  • Ruokaviraston elintarvikelain (23/2006) nojalla hyväksymä laboratorio: lupa tehdä elintarvikkeiden ja trikiininäytteiden viranomaistutkimuksia
  • Ruokaviraston terveydensuojelulain (763/1994) nojalla hyväksymä laboratorio: lupa tehdä talous-, uimaranta- ja uima-allasvesien viranomaistutkimuksia
  • Ruokaviraston eläintautilain (441/2013) nojalla hyväksymä laboratorio: lupa tutkia näytteitä vastustettavana eläintautina pidettävän salmonellan varalta.
  • Ruokaviraston lannoitevalmistelain (539/2006) nojalla hyväksymä laboratorio: hyväksyntä viranomais- ja omavalvontatutkimuksiin (biokaasu- ja kompostointilaitokset)
  • Säteilyturvakeskuksen paikallislaboratorio: lupa tehdä STUK:in ohjaamana säteilyvalvonnan paikallistutkimuksia (elintarvikkeiden Cs-137-mittauksia ja veden Rn-222-mittauksia)