Kymen Ympäristölaboratorion mikrobiologian osasto palvelee asiakkaita mm. vesi-, elintarvike-, ympäristö- ja puhtausnäytteiden tutkimuksissa.

Analyysivalikoimamme

ELINTARVIKKEET

  • Elintarvikkeiden hygieniatutkimukset sekä ruokamyrkytyksiä aiheuttavien bakteerien määritykset ovat laboratoriomme perinteisiä tutkimusalueita. Asiakaskuntaamme kuuluu elintarvikealan yrityksiä sekä kunnallisia ympäristöterveydenhuollon yksiköitä. Kauttamme saa myös kattavasti elintarvikekemialliset analyysit.

PUHTAUSNÄYTTEET

  • Tutkimme erilaisia pintapuhtausnäytteitä (mm. teurastamot, elintarviketeollisuus, kaupat ja ravintolat). Kauttamme saa näytteenottovälineet erilaisten pintojen puhtaustarkkailuun ja ohjeet näytteenottoon.

VESINÄYTTEET

  • Analysoimme talousvesi-, uimavesi-, uima-allasvesi-, pintavesi-, jätevesi- ja prosessivesinäytteitä.

SALMONELLAVALVONTAOHJELMAN NÄYTTEET

LANNOITEVALMISTEET

TRIKIINITUTKIMUKSET

STERILOINTITEHO- JA HYGIENIATUTKIMUKSET, Ph. Eur. -analytiikka

ALLA VIDEO PINTAPUHTAUSNÄYTTEEN OTOSTA