Ympäristölle ja eliölle haitallinen aine heikentää ensin eliön liikkuvuutta ja lisääntymiskykyä. Pahimmillaan haitalliset aineet aiheuttavat eliön kuoleman jo hyvin pienissä pitoisuuksissa. Ekotoksisuustesteillä tutkitaan aineiden yhteisvaikutusta eliöön ja jopa koko ekosysteemiin.

Ekotoksisuustestit yhdessä kemiallisten pitoisuusmääritysten kanssa ovat hyvä pohja aineiden todellisten ympäristövaikutusten arvioinnille. Erilaiset testit sopivat erilaisille matriiseille. Suositeltavaa on käyttää kahta erilaista testausta, sillä eri eliöiden vaste näytematriisille voi olla hyvin erilainen.

Erilaisia ekotoksisuustesteille soveltuvia näytematriiseja ovat mm. erilaiset vesinäytteet, jätevesinäytteet sekä vesiliukoisten kemikaalien ja erilaisten kiinteiden matriisien vesiuutokset. Käyttöalueita ovat esimerkiksi päästötarkkailut (esim. jätevedet ja kaatopaikat), puhdistustehon mittaukset ja kemikaalitestaus (ympäristövaarallisuus, riskinarviointi jne.).

Olemme tehneet laboratoriossamme valobakteeritestejä FINAS-akkreditoidulla menetelmällä jo vuosien ajan. Lisäksi voimme tarjota asiakkaillemme alihankintalaboratorioidemme kautta muita ekotoksisuustestejä.

 

Laboratoriomme kautta järjestyviä ekotoksisuustestejä ovat mm.

  • Valobakteeritesti (Vibrio fischeri)
  • Vesikirpputesti (Daphnia magna)
  • Aktiivilietteen hapenkuluksen estymisen testaus
  • Nitrifikaation estymisen testaus
  • Leväkasvun estymisen testaus
  • Biohajoavuuden testaus.

Ota yhteyttä
 
Näytteiden vastaanotto
puh. 05 544 3300