Laboratoriomme tuottaa monipuolisia analyysipalveluja vesi-, ympäristö-, elintarvike- ja teollisuusanalytiikan alueille.

Laboratoriossamme analysoidaan mm.

  • Vesinäytteet: verkostovedet, kaivovedet, uima-allasvedet, uimarantavedet, jätevedet, lietenäytteet sekä alkutuotannon kastelu- ja pesuvedet
  • Ympäristönäytteet: pintavedet (meri-, järvi-, joki- ja ojavedet), pohjavedet, pilaantuneen maaperän näytteet, sedimentti- ja laskeumanäytteet sekä erilaiset biologiset materiaalit kuten kalat
  • Elintarvike-, pintapuhtaus-, salmonella- ja trikiininäytteet
  • Kaatopaikkakelpoisuusnäytteet
  • Teollisuuden laadunvalvontanäytteet
  • Apteekkien/hammaslääkärien strerilointiteho- ja puhdasvesinäytteet
  • Energiateollisuuden polttoainenäytteet ja metsäteollisuuden kemikaalikierron näytteet


 Analyysien ja raportoinnin lisäksi palveluvalikoimaamme kuuluvat

  •     näytteenotto-
  •     logistiikka- ja
  •     asiantuntijapalvelut