Talousveden laatua on valvottu Suomessa aina 1960-luvulta lähtien. Laadun valvonnasta ja veden laadun tutkimisesta vastaa kunnan terveydensuojeluviranomainen. Talousveteen liittyvistä yleisistä säädöksistä puolestaan vastaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Talousvesien laatukriteerit määritellään STM-asetuksissa 1352/2015 ja 401/2001

Palvelumme

Kouvolan kaupungin entisenä kuntalaboratoriona olemme analysoineet talousvesien laatua jo vuosikymmenten ajan. Tarjoamme talousvesien analyysipalveluja niin isoille vesilaitoksille kuin yksittäisille kaivonomistajille. Asiakkaitamme ovat vesilaitokset, kunnat, vesiosuuskunnat ja yksityiset asiakkaat. Laboratoriomme tekee itse kaikki muut STM-asetusten 1352/2015 ja 401/2001 mukaiset talousvesimääritykset paitsi orgaanisen kemian määritykset, jotka teetämme luotettavalla alihankintalaboratoriollamme. Tärkeimmät talousveden laatuvaatimuksiin liittyvät tutkimukset analysoimme Finas-akkreditoiduilla tutkimusmenetelmillä.

Vesilaitosten laboratorioomme toimittamat talousvesinäytteet analysoidaan kuntien terveydensuojeluviranomaisten laatimien valvontatutkimusohjelmien mukaisesti. Tarvittaessa toimitamme asiakkaillemme valvontatutkimusohjelman mukaiset näytteenottoastiat.

 

Ota yhteyttä

puh. 05 544 3300