Analyysivalikoimaamme kuuluvat:

TALOUSVESI

  • Käyttötarkkailu ja viranomaisvalvonnan analyysit vesilaitoksille
  • Kaivovesinäytteiden analysointi
  • Alkutuotannon vesianalyysit

UIMAVESI

  • Uimarantavesien mikrobiologiset analyysit
  • Uima-allasvesien mikrobiologiset ja kemialliset analyysit

LUONNONVEDET

JÄTEVEDET

PROSESSIVESINÄYTTEET