Vesistöjä rehevöittävien ravinteiden, happea kuluttavien ja haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen tai täydellinen lopettaminen on yksi keskeisimmistä vesiensuojelun tavoitteista. Pohjavesien ennakoiva laadun seuranta vähentää pohjavedenottoalueiden saastumisen riskiä.

Laboratoriomme tarjoaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä tutkimuksia yleiseen ympäristön tilan seurantaan ja erilaisiin ympäristöprojekteihin. Tyypillisiä laboratoriossamme tutkittavia ympäristönäytteitä ovat:

  • pintavesinäytteet (meri-, järvi-, joki- ja ojavedet)
  • pohjavesinäytteet
  • pilaantuneen maaperän näytteet
  • liete- ja sedimenttinäytteet
  • erilaiset biologiset materiaalit kuten kalat
  • laskeumanäytteet

Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen entisenä laboratoriona meille on kertynyt kokemusta luonnonvesien analysoimisesta jo vuosikymmenten takaa. Kymijoen vesi- ja ympäristö ry:n yhteistyölaboratoriona tutkimme Kaakkois-Suomen luonnonvesiä päivittäin. Kehitämme jatkuvasti ympäristöanalytiikkaan liittyviä tutkimusmenetelmiämme ja osaamistamme unohtamatta myöskään uusia laiteteknisiä ratkaisuja.

Laboratoriostamme saat tarvittavat näytteenottoastiat sekä näytteenotto-ohjeet. Opastamme myös oikean analyysipaketin valinnassa. Kymijoen vesi- ja ympäristö ry:n kautta voimme järjestää asiakkaillemme sertifioidut ja kokeneet näytteenottajat sekä tulosten tulkintaan ja raportointiin asiantuntevat tutkijat. Lisäksi voimme tarjota perifyton-, havas- ja pohjaeläintutkimuksia Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n kautta.

Ympäristönäytteiden ja analyysimenetelmien laajasta kirjosta johtuen palvelemme asiakkaitamme myös alihankintalaboratorioidemme kautta silloin, kun oma menetelmävalikoimamme ei riitä. Käytämme alihankintalaboratorioina ainoastaan akkreditoituja ja luotettaviksi todettuja laboratorioita. Asiakkaamme saa siis laboratoriostamme kaikki ympäristötutkimuksiin liittyvät analyysipalvelut "yhdeltä tiskiltä".