Alkutuotannon vedet

Veden, jota alkutuotantopaikalla käytetään tuotantoeläinten juomavetenä, vesiviljelyssä, alkutuotannon tuotteiden kastelussa, puhdistamisessa ja jäähdyttämisessä sekä alkutuotantopaikan pintojen, laitteiden ja välineiden puhdistamiseen ja huuhteluun, on oltava puhdasta. Vedessä ei saa olla siinä määrin vierasta hajua tai makua eikä myöskään pieneliöitä, loisia tai vieraita aineita, että vesi voisi vaarantaa alkutuotannon tuotteiden ja niistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuuden. Tämä koskee myös lunta, jäätä ja höyryä.

Alkutuotannon toimijalla on oltava tieto alkutuotantopaikalla käytettävän veden laadusta (asetus 1368/2011). Vesi on tutkittava käyttöönotettaessa ja sen jälkeen vähintään 3 vuoden välein. Käyttöönottotutkimuksen tulokset on säilytettävä pysyvästi ja muut tutkimustodistukset on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta ja pyydettäessä esitettävä viranomaisille. Asetuksessa tarkoitetut tutkimukset on tehtävä elintarvikelain 39 § 2 momentin mukaisessa Ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa, kuten Kymen Ympäristölaboratorio Oy:ssä. Tutkimuksia ei vaadita, jos käytössä on terveydensuojelulain mukaisesti valvotun talousvettä toimittavan laitoksen vesi (esimerkiksi kunnallinen vesilaitos tai vesiosuuskunta).

Kasteluvesi tulee tutkituttaa, kun kastellaan sellaisenaan syötäviä kasvien ja sienten osia ja vesi päätyy syötävään osaan, esimerkiksi sadetuskastelu suoraan salaatille tai marjoille. Tutkimuksia ei vaadita, jos kastelu tapahtuu altakasteluna, jolloin vesi ei ole kosketuksissa syötäviin osiin, tai jos kastelu tapahtuu marjakasvuston sadetuksena vain kukinta-aikaan esimerkiksi hallantorjuntaan.

Puhdistus-, pesu- tai jäähdytysvesi tulee tutkituttaa, kun sitä käytetään kasvien ja sienten elintarvikkeeksi tarkoitettujen osien puhdistamiseen tai suoraan jäähdyttämiseen (esimerkiksi kesäporkkanoiden pesuun käytettävä vesi), eläimistä saatavien alkutuotannon tuotteiden kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen, laitteiden ja välineiden puhdistamiseen ja huuhteluun (esimerkiksi lypsylaitteiston ja maitotankin pesuun käytettävä vesi) tai munatuotteiden raaka-aineeksi toimitettavien munien puhdistamiseen.

Kymen Ympäristölaboratorio palvelee kaikissa alkutuotannon vesitutkimuksissa.

Ota yhteyttä

Kymen Ympäristölaboratorio Oy
puh. 05 544 3300

info@kymlab.fi