Elintarviketuotanto, leipomot

Elintarvikekemia (suola, ravintoarvot)
Elintarvikemikrobiologia
Kaivovesi
Legionella
Omavalvontanäytteenotto ja neuvonta
Pintapuhtaudet ja prosessihygienia
Talousvedet (verkostovesi, pullotettu vesi, säiliövesi)