Energiateollisuus

Kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuustestaukset
Kiinteät polttoaineet (lämpöarvo ja koostumus)
Prosessivedet, lauhdevedet