Insinööritoimistot

Jätevedet
Kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuustestaukset
Kaivovesi
Kiinteät polttoaineet (lämpöarvo ja koostumus)
Lannoitteet, orgaaniset maanparannusaineet
Luonnonvedet
Pintapuhtaudet ja prosessihygienia
Prosessivedet, lauhdevedet
Sellutehtaiden kemikaalikierron näytteet (musta- yms. lipeät, meesat, kalkit yms.)
Talousvedet (verkostovesi, pullotettu vesi, säiliövesi)