Jätevedet ja lietteet

Jätevesien lasku vesistöön on aina luvanvaraista toimintaa. Jätevesistä tehtäviä analyysejä tarvitaan mm. selvitettäessä vesistöihin aiheutuvaa kuormitusta, mitattaessa jätevesipuhdistamoiden tehokkuutta ja säädettäessä puhdistusprosesseja.

Laboratoriomme tarjoaa kattavasti erilaisten yhdyskunta- ja teollisuusjätevesien ja jätevesilietteiden analysointipalveluja. Analyysivalikoimastamme löytyvät kaikki yleisimmät ympäristöluvissa edellytetyt analyysit, joista tärkeimmät ovat:

  • pH
  • Sähkönjohtavuus
  • Biokemiallinen hapenkulutus (BOD)
  • Kemiallinen hapenkulutus (COD)
  • Fosfori (P) ja sen fraktiot
  • Typpi (N) ja sen fraktiot
  • Kiintoaine

Myös kaatopaikkojen suoto- ja lieteallasvesien tarkkailu perustuu viranomaisten myöntämiin ympäristölupiin. Tyypillisesti kaatopaikkavesistä tutkitaan edellä mainittujen jätevesianalyysien lisäksi mm. bakteerien määrää, metallipitoisuuksia sekä erilaisia haitta-aineita, kuten PAH- ja PCB-yhdisteitä, torjunta-aineita, hiilivetyjä sekä VOC- ja AOX-yhdisteitä. Emme tee näitä orgaanisia määrityksiä omassa laboratoriossamme, vaan teetämme ne luotettaviksi todetuilla akkreditoiduilla yhteistyölaboratorioillamme. Siten asiakkaamme saa laboratoriostamme kaikki analyysipalvelut “yhdeltä tiskiltä”.

Laboratoriomme kautta järjestyvät myös erilaiset ekotoksisuus- eli myrkyllisyystestit. Laboratoriomme tarjoaa myös erilaiset ravinne- ja raskasmetallitutkimukset jätevesipuhdistamoiden tai maatilojen lietteen karakterisointiin.

Ota yhteyttä

Kymen Ympäristölaboratorio Oy
puh. 05 544 3300

info@kymlab.fi