Kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuustestaukset

Jätteiden laadun selvittäminen on taloudellisesti merkittävää loppusijoituksen kannalta. Laboratoriomme kautta järjestyvät Valtioneuvoston asetusten mukaiset haitta-aineiden kokonaispitoisuuksien määritykset, ravistelu- ja läpivirtaustesteillä tehdyt selvitykset liukoisista pitoisuuksista ja tutkimusten perusteella annetut asiantuntijalausunnot jätteiden hyötykäyttö- sekä kaatopaikkakelpoisuudesta.

Palvelemme asiakkaitamme alihankintalaboratorioidemme kautta silloin, kun oma menetelmävalikoimamme ei riitä. Asiakkaamme saa siis laboratoriostamme kaikki kaatopaikkakelpoisuustutkimuksiin liittyvät analyysipalvelut “yhdeltä tiskiltä”. Käytämme alihankintalaboratorioinamme ainoastaan akkreditoituja ja luotettaviksi todettuja laboratorioita. 

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus

Kaatopaikkakelpoisuuden testaus koskee jätettä, joka halutaan sijoittaa pysyvästi tavalliselle tai ongelmajätteille tarkoitetulle kaatopaikalle. Testausta ei vaadita yhdyskuntajätteiltä eikä kaikilta pysyvästi sijoitettavilta jätteiltä, ellei erikseen ole syytä epäillä pilaantumista. Tyypillisimpiä selvitystä vaativia jätejakeita ovat teollisuuden sekä yhdyskuntien erityisjätteet, elintarvike-, maali-, metalli- ja prosessiteollisuuden jätteet, voimalaitosten tuhkat ja erotuskaivojen lietteet. 

Jätteen hyötykäyttökelpoisuus

Valtioneuvoston asetus jätteiden hyödyntämisessä maanrakentamisessa koskee jätteitä, joiden käyttöön ei tarvita erillistä ympäristölupaa. Ilmoitusmenettelyllä voidaan betonimurskaa sekä lento- ja pohjatuhkaa hyödyntää esim. maarakentamisessa. Perustutkimuksessa selvitetään jätteen koostumus ja liukoisuusominaisuudet. Laadunvalvontatestillä varmistetaan perustutkimuksessa määritetyt ominaisuudet tiettyjen metallien ja anionien osalta.

Ota yhteyttä

Kymen Ympäristölaboratorio Oy
puh. 05 544 3300

info@kymlab.fi