Kaivovesiasiakkaat, mökkiläiset

Jätevedet
Kaivovesi
Luonnonvedet
Talousvedet (verkostovesi, pullotettu vesi, säiliövesi)
Uimarantavedet