Legionella-tutkimukset

Legionella on veden kautta leviävä bakteeri, joka aiheuttaa legionelloosia eli legioonalaistautia erityisesti silloin, jos sen pitoisuus vedessä on suuri ja se pääsee leviämään hengitysilmaan.

Vuoden 2023 alkupuolella uudistuneessa talousvesiasetuksessa 2/2023 legionellaan kiinnitetään entistä enemmän huomioita. Sen mukaisesti julkisissa tiloissa tulee tehdä vesijärjestelmien riskinarviointia, jossa arvioidaan, onko riski legionellan esiintymiseen noussut. Legionellan määrä voi kasvaa, jos veden lämpötila on bakteerille suotuisalla lämpötila-alueella. Esiintymistä voidaan torjua huolehtimalla siitä, että talousvesi on riittävän kylmää (alle 20 °C) ja että lämmin vesi on riittävän kuumaa (vähintään 55 °C).

Riskikohteita ovat mm.

  • Hotellit ja ravintolat
  • Asuntolat
  • Teollisuuden jäähdytystornit ja ilmastointijärjestelmät
  • Koulut
  • Urheiluhallit
  • Uima- ja porealtaat
  • Kylpylät ja saunat
  • Hammaslääkärien vastaanotot
  • Sairaalat ja hoivakodit

Laboratoriossamme pystymme tutkimaan vedestänne Legionella pneumophila -bakteerin ja tarvittaessa teettämään Legionella-suvun bakteereiden laajemman tutkimuksen viljelymenetelmällä yhteistyölaboratoriossamme. Säännöllisillä valvontatutkimuksilla varmistatte, että legionellariski pysyy hallinnassanne.

Ottakaa yhteyttä laboratorioomme, niin kerromme lisää!

Lisätietoja:
https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/legionellabakteerit-vesijarjestelmissa
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230002
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00580