Maatilat, alkutuotanto

Alkutuotannon vedet (kastelu-, puhdistus- ja jäähdytysvedet)
Hevosten lantanäytteet
Kaivovesi
Jätevedet
Pintapuhtaudet ja prosessihygienia
Rehut
Salmonella
Talousvedet (verkostovesi, pullotettu vesi, säiliövesi)