Metsäteollisuus, pulp mills

Kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuustestaukset
Prosessivedet, lauhdevedet
Sellutehtaiden kemikaalikierron näytteet (musta- yms. lipeät, meesat, kalkit yms.)