Omavalvontanäytteenotto ja neuvonta

Omavalvonta

Elintarvikelain (23/2006) mukaan omavalvontavelvoite kuuluu kaikille elintarvikealan toimijoille. Toimiva omavalvontajärjestelmä lisää yrityksessä tietoisuutta oman toiminnan laadusta, vähentää hävikkiä ja lisää asiakkaiden ja viranomaisten luottamusta ja tyytyväisyyttä. Useissa tapauksissa toimiva omavalvonta vähentää viranomaisvalvonnan tarvetta tai ainakin siitä aiheutuvia kustannuksia.

Elintarvikkeiden hygieenisyystutkimukset sekä puhtausnäytteet työvälineistä ja -tiloista ovat tärkeä osa elintarvikealan toimijoiden omavalvontajärjestelmää.

Omavalvontaan liittyvät palvelut

Laboratoriomme tarjoaa elintarvikealan toimijoille omavalvontaan liittyviä laboratoriotutkimuksia ja näytteenottopalveluja sekä omavalvontaan liittyvää neuvontaa. Palvelupakettimme suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa vastaamaan asiakkaan tarpeita.

Elintarviketutkimukset: Mikrobiologiset ja kemialliset elintarviketutkimukset sekä aistinvarainen arviointi.

Puhtaustutkimukset: Työvälineistä ja pinnoilta tehtävät puhtaustutkimukset kontakti- ja sivelymenetelmillä.

Näytteenotto: Näytteenotto asiakkaan kohteesta näytteenottosuunnitelman mukaisesti.

Asiantuntijalausunnot: Näytteistä tehtävien tutkimuksien perusteella laaditaan asiantuntijalausunnot, joissa arvioidaan elintarvikkeen laatua sekä puhtaustutkimusten perusteella kohteen hygieenisyyttä.

Näytteenotto

Elintarvikealan toimija voi halutessaan ottaa näytteet itse ja toimittaa ne laboratorioomme tutkittavaksi joko itse tai noutopalvelulumme kautta. Vaihtoehtoisesti elintarvikealan toimija voi tehdä laboratoriomme kanssa sopimuksen näytteenotosta, jolloin laboratoriomme koulutettu näytteenottaja käy ottamassa näytteet ja laboratoriomme hoitaa toimijan puolesta koko omavalvontaprosessin alusta loppuun. 
Ohjeita omavalvontanäytteiden ottamiseen >

Sopimus

Omavalvontanäytteenottosopimus on vaivattomin tapa elintarvikealan toimijalle hoitaa omavalvontansa. Sopimuksessa määritellään omavalvontanäytteiden ottoaikataulu, otettavat näytteet ja niistä tehtävät tutkimukset. Laboratoriomme koulutettu näytteenottaja suorittaa näytteenoton ja toimittaa asianmukaisesti näytteet tutkittavaksi laboratorioomme. Tutkimustuloksista toimitetaan tutkimustodistus, joka sisältää tulosten lisäksi asiantuntijalausunnon tutkitun näytteen hygieenisestä laadusta. Sopimuksen mukaisesti laboratoriomme hoitaa toimijan puolesta koko prosessin alusta loppuun.

Ota yhteyttä

Pauliina Summanen, mikrobiologian asiantuntija (FM)
puh. 044 750 8519

pauliina.summanen@kymlab.fi

Näytteiden vastaanotto

Kymen Ympäristölaboratorio Oy
puh. 05 544 3300

info@kymlab.fi