Prosessiteollisuus

Jätevedet
Legionella
Pharmacopeian mukaiset tutkimukset
Pintapuhtaudet ja prosessihygienia
Prosessivedet, lauhdevedet
Puhdistettu vesi (Milli-Q ja -RO)
Räätälöidyt asiakaskohtaiset testauspalvelut ja projektit