Puhdistetun veden laadunvarmistustutkimukset

Tarvitsetteko prosessissanne puhdistettua vettä? Puhdistatteko veden itse, esim. käänteisosmoosilla tai ioninvaihdolla? Haluatteko olla varmoja, että tulee riittävän puhdasta? Haluaisitteko varmistua puhtaan vetenne laadusta?

Laboratoriossamme pystymme tekemään pudistetulle vedellenne laadunvarmistustutkimukset, joilla saatte varmuuden siitä, että vedenpuhdistuksenne toimii riittävällä teholla ja tuotannossanne tarvitsemanne puhdas vesi täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Laboratoriomme validoiduilla analyysimenetelmillä pystymme tutkimaan puhdistetusta vedestänne esim. sähkönjohtavuuden, orgaanisen hiilen kokonaismäärän (TOC) ja kokonaispesäkeluvun ja siten todentamaan, että puhdistusprosessinne toimii niin kuin pitääkin.

Olkaa yhteydessä laboratorioomme, niin kerromme lisää!