Satamaoperaattorit (laivavedet)

Jätevedet
Legionella
Talousvedet (verkostovesi, pullotettu vesi, säiliövesi)