Sellutehtaiden kemikaalikierron näytteet

Kymen Ympäristölaboratorion Kemikaalikierron ja prosessikemian laboratorion juuret ovat Kotkan Karhulassa, missä tutkittiin metsäteollisuuden näytteitä ja kehitettiin niille analyysimenetelmiä 1980-luvulta lähtien. Karhulan laboratorio oli ensin Ahlströmin omistuksessa ja siirtyi sitten Foster Wheelerin ja Andritzin kautta lopulta osaksi KCL Kymen Laboratorio Oy:tä vuonna 2008, jolloin toiminnot siirrettiin Karhulasta Kouvolan Kuusankoskelle. Toiminta on jatkunut Kuusankoskella siitä lähtien ja toimii nykyään Kymen Ympäristölaboratorion nimen alla.

Tutkimme laboratoriossamme mm.

  • Musta-, viher- ja valkolipeänäytteet
  • Sulanäytteet
  • Meesanäytteet
  • Carry-over-näytteet
  • Kerrostumanäytteet
Kemikaalikierron analyysit:
   
Black Liquor
 Black Liquor (weak / half strong) 
 Ca, solubleSCAN-N 38:01 modif.
 CarbonateSCAN-N 32:98
 Dry matter contentSCAN-N 22:77
 Fibre contentSCAN-N 22:96
 Residual alkaliSCAN-N 33:94
 SulphateKCL 71:81
 SulphideSCAN-N 31:94
 Tall oil (soap)KCL 207:82
 Ca, totalSCAN-N 38:01 modif.
 Tall oil (soap)KCL 207:82
 OxalateSubcontracting (SCAN-N 39:05 modif.)
 

Volatile organic componds
   (DMS, DMDS, Methanol, Ethanol)

Subcontracting (GC)
 Turpentine componentsSubcontracting (GC)
 Ca deactivationSubcontracting
 LHTSubcontracting
   
 Black Liquor as Fired 
 Dry matter contentSCAN-N 22:77
 Chlorine  Internal (ASTM D 4208)
 Na and KAndritz int. method (ashing, acid diss.)
 Sulfur, total Internal (LECO SC-444)
 Na and KSCAN-N 37:98
 ViscositySubcontracting
 BPRSubcontracting
   
 Virgin Black Liquor 
 Dry matter contentSCAN-N 22:77
 ChlorineInternal (ASTM D 4208)
 Na and KAndritz int. method (ashing, acid diss.)
 Sulfur, total Internal (LECO)
 Heat value Internal
 Na and KSCAN-N 37:98
 Ash (700 °C)KCL 59:84
 CHN (carbon, hydrogen, nitrogen)Subcontracting (ASTM D 5373, LECO)
 Ca, Mg, Fe, Mn, Al and SiSubcontracting (SCAN-N 38:01 modif.)
   
 Other analyses for Black Liquors 
 Ratio of inorganic/organic matterKCL 61:83
 NitrogenInternal (Kjeldahl)
 Sulphite + tiosulphateKCL 70:83
 Al, Mg, FeSubcontracting (SCAN-N 38:01 modif.)
 SiSubcontracting (SCAN-N 38:01 modif.)
   
White and Green Liquor
 ABC-titration (total, active and effective alkali)SCAN-N 30:85
 Insoluble matter (dregs)TAPPI T692 om -04 mod.
 Acid insoluble (in insol.matter)Internal
   
 Sulphide (S2-)SCAN-N 31:94
 Sulphur, totalSCAN-N 5:63 and SCAN-N 6:64
 SulphateSCAN-N 6:64
   
 Sulphite + tiosulphateKCL 70:83
 Chlorine, totalSCAN-N 4:78
 CarbonateSCAN-N 32:98
 Na and KInternal
 Ca, Mg, Fe, Mn, Al and SiSubcontracting (ICP)
   
 Oxidized white liquor 
 Residual Na2SSCAN-N 34:96
 SulphateSCAN-N 6:64
 Sulphite and tiosulphateKCL 70:83 modif.
   
Condensate
 Clean samples (no pretreatment needed) 
 CODCrSFS 5504
 NaSFS 3017
 Methanol, EthanolSubcontracting (GC)
   
 Highly odorous samples  
 ConductivitySFS-EN 27888
 Methanol, EthanolSubcontracting (GC)
 NaSubcontracting
 CODCrSubcontracting
 TRSSubcontracting
   
Solid recovery samples (soap, lime, green liquor dregs, scalings)
 CarbonateSCAN-N 32:98, modif.
 Ash (575 °C)ISO 1762:01, modif.
 Calcium in soapSubcontracting (wet digestion, FAAS)
 OxalateSubcontracting (SCAN-N 39:05 modif.)
   
Esp Ash
 CarbonateSCAN-N 32:98
 ChlorideInternal (HNO3 dissolvation, titr.)
 Na and KInternal (HNO3 dissolvation, AAS)
 SulphateKCL 71:81 (modif.)
   
Smelt
 Sulphide (inc. smelt dissolving)SCAN-N 31:94
 Sulphur, totalSCAN-N 5:63 and SCAN-N 6:64
 SulphateSCAN-N 6:64
 NitrogenInternal (Kjeldahl)
   
Green Liquor Dregs
 Dry matter contentTappi T692 om-04 mod.
   
Lime mud
 Dry matter contetSCAN N 23:78
 Carbon / CarbonateInternal (LECO)
 Na, water solubleSCAN N 27-81
 Na, totalInternal (FAAS)
 Free CaOSCAN N 25:81
 XRF-analysisSubcontracting
 XRF-analysis preatment Subcontracting
 Mg, Fe, Mn, Al, SiSubcontracting (ICP)
 Sulfur, total Subcontracting
 PhosphorusSubcontracting (ICP)
   
 Lime mud contentInternal
 Spesific filtration resistanseInternal
 Particle size distributionSubcontracting
   
Burnt Lime
 Caustization powerInternal
 Carbon / carbonateInternal
 XRF-analysis Subcontracting
 XRF-analysis preatment Subcontracting
 Ignition loss ( 1000 °C)Internal
 Pretreatment (Flux)Internal
 Reactivity testInternal
 PhosphorusSubcontracting (ICP)
   
Lime Stone
 Particle size distributionMechanical sieving
 Carbon / Carbonate  (Leco)Internal
 Impurities / XRF-analysisSubcontracting

Ota yhteyttä

Anja Hagman, Laboratorioinsinööri (DI)
puh. 040 487 6677

anja.hagman@kymlab.fi