Kymen Ympäristölaboratorio Oy

FINAS-Ackrederade landsomfattande testlaboratorium
Tester av vatten, livsmedel och industriprover

Om oss

Kymen Ympäristölaboratorio Oy (1508124-5) är FINAS-ackrederat testlaboratorium T054 (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017). Företaget är grundat 1998 då Kakkois-Suomen ympäristökeskus, Kymijoen vesiensuojeluyhdistys och Pohjois-Kymenlaakson keskulaboratorios aktiviteter förenades under samma tak. Laboratoriet har senare fungerat som Ewica laboratoriot Oy samt KCL Kymen Laboratorio Oy tills år 2016. Då återtogs det ursprungliga och väl använda Kymen Ympäristölaboratorio Oy.

Vår service omfattar bland annat kemisk och microbiologisk test av vatten och livsmedel samt analys av olika industri prover. Till vår ackrediterade kompetens hör sammanlagt 70 ackrediterade analyssätt. Kymen Ympäristölaboratorio Oy betjänar landsomfattande, men är speciellt närvarande i omradet sydöstra Finland.

Service

Kymen ympäristölaboratorio Oy: Kaivovesitutkimukset
Vattenundersökning

Brunnsvatten

Vad vet du om brunnsvattnet du dricker ? Brunnsvattnet behöver inte vara drickbart fast det varken luktar eller smakar illa. Många ämnen och bakterier kan inte upptäckas intuitivt.

LÄS MER
Triktiinitutkimus
Microbiologi

Trikiner

Enligt lag behöver kött för allmän försäljning genomgå undersökning, som utesluter förekomsten av trikiner i köttet.
Kött av björrn, vildsvin och andra däggdjur för eget bruk borde genomgå trikinprov.

LÄS MER
Salmonellatutkimus
Microbiologi

Salmonella

Salmonellaprov utförs enligt salmonellaövervakningsprogrammets bestämmelser. Proven tas från livsmedelsprodukter och från djurens avföring. Undersökningar görs åt livsmedelsföretag, jordbruksföretag, myndigheter och privatpersoner.

LÄS MER