Vesilaitokset

Jätevedet
Talousvedet (verkostovesi, pullotettu vesi, säiliövesi)
Vuotovedet