Vesiosuuskunnat

Talousvedet (verkostovesi, pullotettu vesi, säiliövesi)
Vuotovedet