Pintapuhtaudet ja prosessihygienia

Elintarvikelain (23/2006) mukaan omavalvontavelvoite kuuluu kaikille elintarvikealan toimijoille. Toimiva omavalvontajärjestelmä lisää yrityksessä tietoisuutta oman toiminnan laadusta, vähentää hävikkiä ja lisää asiakkaiden ja viranomaisten luottamusta ja tyytyväisyyttä. Useissa tapauksissa toimiva omavalvonta vähentää viranomaisvalvonnan tarvetta tai ainakin siitä aiheutuvia kustannuksia.

Elintarvikkeiden hygieenisyystutkimukset sekä puhtausnäytteet työvälineistä ja -tiloista ovat tärkeä osa elintarvikealan toimijoiden omavalvontajärjestelmää.

Näytteenotto

Elintarvikealan toimija voi halutessaan ottaa näytteet itse ja toimittaa ne laboratorioomme tutkittavaksi joko itse tai noutopalvelulumme kautta. Vaihtoehtoisesti elintarvikealan toimija voi tehdä laboratoriomme kanssa sopimuksen näytteenotosta, jolloin laboratoriomme koulutettu näytteenottaja käy ottamassa näytteet ja laboratoriomme hoitaa toimijan puolesta koko omavalvontaprosessin alusta loppuun.

Sopimus

Omavalvontanäytteenottosopimus on vaivattomin tapa elintarvikealan toimijalle hoitaa omavalvontansa. Sopimuksessa määritellään omavalvontanäytteiden ottoaikataulu, otettavat näytteet ja niistä tehtävät tutkimukset. Laboratoriomme koulutettu näytteenottaja suorittaa näytteenoton ja toimittaa asianmukaisesti näytteet tutkittavaksi laboratorioomme. Tutkimustuloksista toimitetaan tutkimustodistus, joka sisältää tulosten lisäksi asiantuntijalausunnon tutkitun näytteen hygieenisestä laadusta. Sopimuksen mukaisesti laboratoriomme hoitaa toimijan puolesta koko prosessin alusta loppuun.

Ota yhteyttä

Pauliina Summanen, mikrobiologian asiantuntija (FM)
puh. 044 750 8519

pauliina.summanen@kymlab.fi

Näytteiden vastaanotto

Kymen Ympäristölaboratorio Oy
puh. 05 544 3300

info@kymlab.fi